Kære Meulenborgere

Vi har fra BBR’ s side ikke været særligt meddelsomme i en længere periode. Men aktiviteten med TDC Pension og Ejendomme har været høj og løbende i forbindelse med den nu gentagne varslede huslejeforhøjelse.

Så der har ikke været praktisk mulighed og tid til at orientere løbende ud om detaljer … Vi arbejder vederlagsfrit 🙂

For at give en overordnet orientering om forløbet – siden ´17 – har vi valgt at lægge disse skrivelser mellem os – BBR & TDC P – ud på Meulenborg Park intranettet.

De giver et indtryk af de forhold, som vi løbende har drøftet og søgt forståelse for – men som det desværre fremgår – uden større genklang eller medhold.

2017-09-08-A.pdf
2017-09-10-B.pdf
2018-09-13-A1.pdf
2018-09-13-A2.pdf
2018-09-13-A3.pdf
2018-10-03-B4.pdf
2018-10-31-C5.pdf
2018-11-12-D6.pdf
2018-11-22-E7.pdf
2018-12-09-F8.pdf
2018-12-12-G9.pdf

Vi må konstatere, at TDC P har juraen med sig og at vi som beboere ikke har reelle muligheder for at påvirke eller ændre meget. Vores respektive holdninger, tanker og forslag fremgår af korrespondancen.

Vi opfordrer desuden enhver til selv at henvende sig direkte til TDC P i det ærinde, der måtte ligge jer på sinde.

Her fra BBR ønsker vi alle naboer et godt Nyt År!
Carina / Inger Merete / Preben / Philip og Kåre

Skriv et svar