Forslag til brug af kontingentpenge.

Jeg var en af Nej-sigerne til anlæggelse af Petanquebane i Parken, hvorfor jeg føler mig forpligtet til at komme med et par nye forslag.

Har læst andres forslag og lidt i tråd med disse forslag, synes jeg at en forskønnelse af Parken og udenomsarealerne ville være dejligt og noget som vi alle ville få glæde af at nyde. Evt. plantekasser med grønne planter og blomster,

Små oaser med havemøbler og grønt omkring.

Legehus rives ned.

Begge strandgrunde renoveres, så begge bliver lige attraktive og vi derfor ville fordele os over 2 grunde på solskinsdage. Har hørt at Sune Garn i no. 9 har nogle “anordninger”(sorry ved ikke hvad de hedder) fra sit dykkerfirma, som kan lægges ud i vandet over stenene, så vi kan gå frit ud til sandbunden.

Talt med Søren Hansen og han og Rikke foreslår anlæggelse af en urtehave bagerst i Parken med forskellige urter, som alle kan benytte sig af og alle kan være med til at passe. Der skulle så være et helt område med urter samt et bord og en bænk, så beboerne kunne sætte sig og få en snak. Rikke&Søren kan desværre ikke komme til vores møde.

Det er hvad jeg har i skrivende stund.

De bedste hilsener

Annette Boel, No. 1

Forslag til hvad pengene kan bruges til

Store halve tønde-baljer eller plantekasser, opsatser og lign. med stedsegrønne planter, små træer eller buske, flerårige blomster og stauder og evt. krydderurter forskellige steder i bebyggelsen, vil give liv og se smukt ud. Noget vi alle kan have glæde af at se på og nyde og ikke behøver andet pasning end lidt vand i tørre tider og måske lidt opfyldning af jord årligt. Vand må kunne hentes fra viceværtens eller fælleslokaler så ingen har ekstra udgift til det.

Med venlig hilsen

Pia nr. 49

Vedr. afstemning

Kirsten & Niels Mehnke6. juli 2022 kl. 13:20 skriver:

Tak for det udsendte referat fra vedligeholdelsesmødet. Det indeholder mange fine elementer. Især punktet omkring ladestandere til el-biler er positivt. Det bliver der virkelig behov for fremadrettet. Ligeledes tak for det flotte arbejde BBR har udført i forbindelse med badebroen – nu mangler bare en fornyelse af det noget primitive hus på broen.

Med hensyn til den udsendte stemmeseddel, så har vi et par kommentarer.

Vi havde tænkt os at stemme hverken for eller imod, da vi ikke har boet her så længe, og dermed ikke bidraget væsentligt til kassebeholdningen.

Det kan vi imidlertid ikke, da man kun kan stemme ja eller nej ?Vi er derfor nød til at stemme nej, da afstemningsreglerne åbenbart er således, at hvis man ikke stemmer, så bliver det automatisk til et ja til petanque anlægget.

Der henvises til beboerdemokrati og vedtægter – hvor kan man læse dem – vi har ikke modtaget vedtægterne i forbindelse med vores indflytning for 7 måneder siden. Vores erfaring med afstemninger er, at for at det bliver retvisende, så er det vigtigt at offentliggøre, hvordan stemmerne fordeler sig:

Hvor mange stemmer for:
Hvor mange stemmer imod:
Hvor mange undlader at stemme:

Den nuværende afstemningsform er efter vores mening derfor ikke retvisende, når dem der undlader at stemme bliver til Ja-stemmer. Ovenstående skal ikke betragtes som et surt opstød – vi undrer os bare over modellen.

I øvrigt er vi rigtig glade for at bo her, og vil gerne sige tak for den flotte velkomst, vi har fået af naboer og genboer.

Med ønsket om en dejlig sommer
Kirsten og Niels Mehnke
51