IT-hjælp

Findes der i Meulenborg Park en person, som vil hjælpe mig med min MacAir og min printer HP, som er ude af drift, selvfølgelig mod pensionistbetaling.
Får hele tiden beskeden om at der ikke er forbindelse til serveren😬

Har prøvet alt. Trust me.

De bedste hilsener

Annette Boel, no. 1

Forslag til brug af kontingentpenge.

Jeg var en af Nej-sigerne til anlæggelse af Petanquebane i Parken, hvorfor jeg føler mig forpligtet til at komme med et par nye forslag.

Har læst andres forslag og lidt i tråd med disse forslag, synes jeg at en forskønnelse af Parken og udenomsarealerne ville være dejligt og noget som vi alle ville få glæde af at nyde. Evt. plantekasser med grønne planter og blomster,

Små oaser med havemøbler og grønt omkring.

Legehus rives ned.

Begge strandgrunde renoveres, så begge bliver lige attraktive og vi derfor ville fordele os over 2 grunde på solskinsdage. Har hørt at Sune Garn i no. 9 har nogle “anordninger”(sorry ved ikke hvad de hedder) fra sit dykkerfirma, som kan lægges ud i vandet over stenene, så vi kan gå frit ud til sandbunden.

Talt med Søren Hansen og han og Rikke foreslår anlæggelse af en urtehave bagerst i Parken med forskellige urter, som alle kan benytte sig af og alle kan være med til at passe. Der skulle så være et helt område med urter samt et bord og en bænk, så beboerne kunne sætte sig og få en snak. Rikke&Søren kan desværre ikke komme til vores møde.

Det er hvad jeg har i skrivende stund.

De bedste hilsener

Annette Boel, No. 1

Afstemning om Petanque bane.

Tak for et fint referat af vedligeholdelsesmødet med mange gode tiltag i pipeline, som jeg vil glæde mig til. Stort tak til beboerrepræsentationen for en uvuderlig indsats.

Vedr. afstemningsseddel i postkassen om sanktionering af BBR til at gå videre med Petanque bane.

Med den hastighed og aflevering i no. 3´s postkasse senest inden 12. juli, må jeg stemme NEJ.

Tænker at der måske skulle have været flere forslag fra beboerne om andre projekter, som de indbetalte penge kunne bruges til og ikke kun dette ene om anlæggelse af en Petanque bane.

Samtidig synes jeg, at der skal større klarhed over, hvor stor tilslutning, der skal være for at et sådant tiltag kan gennemføres, f.ex. simpelt flertal eller 2/3 dels flertal.

Lige nu er vi i sommerferieperioden og det er måske ikke helt retfærdigt, at hvis du sidder i sommerlandet og ikke har tømt din postkasse længe, ja, så giver du automatisk en positiv tilkendegivelse!

Måske går vi for hurtigt frem.

Det kunne også være interessant at få belyst, om der er regler for, hvor tæt en placering på beboerne, en evt. bane må placeres. Bliver banen en realitet, er der så flere steder i parken, hvor den kunne etableres. Bliver banen en realitet, har man så tænkt på regler for benyttelse af banen, tidsrum, vedligehold etc.

Jeg synes, at vi har en dejlig og smuk park, hvor beboerne kan sidde i fred og ro og kigge ud over Øresund og lytte til fuglenes kvidren og vindens raslen i træerne. Det skulle gerne vedblive at være et fredeligt sted og et sted, hvor vi ikke forstyrre råvildtet, ræven og fuglene, som besøger os dagligt.

De bedste hilsener med ønsket om en dejlig sommer

Annette Boel, No. 1