Afstemning om Petanque bane.

Tak for et fint referat af vedligeholdelsesmødet med mange gode tiltag i pipeline, som jeg vil glæde mig til. Stort tak til beboerrepræsentationen for en uvuderlig indsats.

Vedr. afstemningsseddel i postkassen om sanktionering af BBR til at gå videre med Petanque bane.

Med den hastighed og aflevering i no. 3´s postkasse senest inden 12. juli, må jeg stemme NEJ.

Tænker at der måske skulle have været flere forslag fra beboerne om andre projekter, som de indbetalte penge kunne bruges til og ikke kun dette ene om anlæggelse af en Petanque bane.

Samtidig synes jeg, at der skal større klarhed over, hvor stor tilslutning, der skal være for at et sådant tiltag kan gennemføres, f.ex. simpelt flertal eller 2/3 dels flertal.

Lige nu er vi i sommerferieperioden og det er måske ikke helt retfærdigt, at hvis du sidder i sommerlandet og ikke har tømt din postkasse længe, ja, så giver du automatisk en positiv tilkendegivelse!

Måske går vi for hurtigt frem.

Det kunne også være interessant at få belyst, om der er regler for, hvor tæt en placering på beboerne, en evt. bane må placeres. Bliver banen en realitet, er der så flere steder i parken, hvor den kunne etableres. Bliver banen en realitet, har man så tænkt på regler for benyttelse af banen, tidsrum, vedligehold etc.

Jeg synes, at vi har en dejlig og smuk park, hvor beboerne kan sidde i fred og ro og kigge ud over Øresund og lytte til fuglenes kvidren og vindens raslen i træerne. Det skulle gerne vedblive at være et fredeligt sted og et sted, hvor vi ikke forstyrre råvildtet, ræven og fuglene, som besøger os dagligt.

De bedste hilsener med ønsket om en dejlig sommer

Annette Boel, No. 1

En tanke om “Afstemning om Petanque bane.

 1. (ved ikke om vi lagde det ind et forkert sted – så her er vores svar igen)

  Kirsten & Niels Mehnke, 6. juli 2022 kl. 13:20 skriver:
  Tak for det udsendte referat fra vedligeholdelsesmødet. Det indeholder mange fine elementer. Især punktet omkring ladestandere til el-biler er positivt. Det bliver der virkelig behov for fremadrettet. Ligeledes tak for det flotte arbejde BBR har udført i forbindelse med badebroen – nu mangler bare en fornyelse af det noget primitive hus på broen.

  Med hensyn til den udsendte stemmeseddel, så har vi et par kommentarer.
  Vi havde tænkt os at stemme hverken for eller imod, da vi ikke har boet her så længe, og dermed ikke bidraget væsentligt til kassebeholdningen.

  Det kan vi imidlertid ikke, da man kun kan stemme ja eller nej ?

  Vi er derfor nød til at stemme nej, da afstemningsreglerne åbenbart er således, at hvis man ikke stemmer, så bliver det automatisk til et ja til petanque anlægget.
  Der henvises til beboerdemokrati og vedtægter – hvor kan man læse dem – vi har ikke modtaget vedtægterne i forbindelse med vores indflytning for 7 måneder siden.

  Vores erfaring med afstemninger er, at for at det bliver retvisende, så er det vigtigt at offentliggøre, hvordan stemmerne fordeler sig:
  Hvor mange stemmer for:
  Hvor mange stemmer imod:
  Hvor mange undlader at stemme:
  Den nuværende afstemningsform er efter vores mening derfor ikke retvisende, når dem der undlader at stemme bliver til Ja-stemmer.

  Ovenstående skal ikke betragtes som et surt opstød – vi undrer os bare over modellen.

  I øvrigt er vi rigtig glade for at bo her, og vil gerne sige tak for den flotte velkomst, vi har fået af naboer og genboer.

  Med ønsket om en dejlig sommer
  Kirsten og Niels Mehnke
  51

Skriv et svar