En tanke om “Referat af BBR vedligeholdelsesmøede

 1. Tak for det udsendte referat fra vedligeholdelsesmødet. Det indeholder mange fine elementer. Især punktet omkring ladestandere til el-biler er positivt. Det bliver der virkelig behov for fremadrettet. Ligeledes tak for det flotte arbejde BBR har udført i forbindelse med badebroen – nu mangler bare en fornyelse af det noget primitive hus på broen.

  Med hensyn til den udsendte stemmeseddel, så har vi et par kommentarer.
  Vi havde tænkt os at stemme hverken for eller imod, da vi ikke har boet her så længe, og dermed ikke bidraget væsentligt til kassebeholdningen.

  Det kan vi imidlertid ikke, da man kun kan stemme ja eller nej ?

  Vi er derfor nød til at stemme nej, da afstemningsreglerne åbenbart er således, at hvis man ikke stemmer, så bliver det automatisk til et ja til petanque anlægget.
  Der henvises til beboerdemokrati og vedtægter – hvor kan man læse dem – vi har ikke modtaget vedtægterne i forbindelse med vores indflytning for 7 måneder siden.

  Vores erfaring med afstemninger er, at for at det bliver retvisende, så er det vigtigt at offentliggøre, hvordan stemmerne fordeler sig:
  Hvor mange stemmer for:
  Hvor mange stemmer imod:
  Hvor mange undlader at stemme:
  Den nuværende afstemningsform er efter vores mening derfor ikke retvisende, når dem der undlader at stemme bliver til Ja-stemmer.

  Ovenstående skal ikke betragtes som et surt opstød – vi undrer os bare over modellen.

  I øvrigt er vi rigtig glade for at bo her, og vil gerne sige tak for den flotte velkomst, vi har fået af naboer og genboer.

  Med ønsket om en dejlig sommer
  Kirsten og Niels Mehnke
  51

Skriv et svar