Kære Meulenborgere

Hængelåsen til hytten på badebro nord er bortkommet!!? Det er sket inden for de nærmest to døgn.-  6. 7. Maj. Vi mener og forventer at der er tale om en forglemmelse.

Men se at få den på plads med et samme hvis det er dig – hvis ikke det er dig, så spørg omkring dig til alle der kan være tale om.

Vores alles møbler står i hytten – den bør ikke være ulåst.

p.v. Meulenborg Park

Referater og Regnskab 2024

Beboermødereferat

BBR havde indbudt til beboermøde i fælleslokalet MBP no. 1, i kælderen.
Hent og læs hele mødereferatet her som pfd-dokument.
BBR ref 23.04.2024 pdf

Ny bestyrelse

BBR Meulenborg Parks nye bestyrelse blev valgt ved beboermøde den 23. april 2024 – Hent og læs detaljerne her som pfd-dokument.
MB ny bestyrelse ref 23.04.2024

Driftsregnskab

Driftsregnskab for BBR MB / Snekkersten 30/5-2023 til 18/4-2024 inkl.
Hent og læs regnskabet her som pfd-dokument.
BBR MB Driftsregnskab 2023/2024.pdf

Indbydelse til det årlige beboermøde i Meulenborg Park

Afholdes i Fælleslokalet Tirsdag den 23. April 2024 kl. 19.00

Dagsorden for det kommende møde vil være:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Historien fra perioden siden sidst
  4. Valg af beboerrepræsentation
  5. Forslag fra beboere
  6. Regnskab
  7. Eventuelt

Jvf. Vedtægter for Meulenborg Beboerrepræsentation/ BBR skal denne bestå af 3 personer. Den siddende gruppe som består af Carina Fjalland, Philip Svane & Kåre Fjalland påtager sig gerne at fortsætte i en kommende periode, såfremt dette ønskes og kan godkendes af et målbart flertal. Såfremt andre gerne vil overtage hvervet, må der samles en gruppe på 3 beboere til denne opgave.

Alle potentielle kandidater bedes indgive deres kandidatur skriftligt og snarest muligt – senest Fredag d. 19/04. Navne på disse kandidater vil meddeles ved mødet. Vi vil foretage en afstemning af de indkomne tilbud på dette møde og efterfølgende udføre og meddele de fornødne overdragelseshandlinger.

Vi be´r om at få en tilbagemelding om jeres deltagelse/ikke-deltagelse i selve dette møde blot med en papirlap med navn og bolignummer og et ”kommer” eller ”kommer ikke” i postkassen til No. 3 snarest – så vi kan sørge for kaffe, drikkevarer og kiks til alle.

Denne meddelelse udgår til alle på MBP´s Intranet, men spred den gerne til MBP naboer.

Velkommen!
MvH
BBR Meulenborg Park/09/04 – 2024

Meulenborg Tidende

Meulenborg Tidende Nr. 2 januar 2024

Meulenborg Tidende er på gaden nu!

Læs det her: 02-01-2024-MeulenborgTidende.pdf (pdf 7mb)

Husk at hvis du har ideer til artikler til Meulenborg Tidende eller til aktiviteter som fx strikkekursus, filmaften, dele ud af dine erfaringer til en fælles forårsklargøring af din cykel, hvis du har lyst til at lave et oplæg om noget der interesserer dig – eller noget andet, så giv os endelig besked.

Skriv en mail eller læg en seddel i postkassen til hus nr. 22 eller 6, så skriver vi dine forslag på i næste udgivelse.

Venlig hilsen
Anna Simone nr. 6 | pandd@pandd.dk
Ditte nr. 22 | dittewesley@gmail.com