Indbydelse til det årlige beboermøde i Meulenborg Park

Afholdes i Fælleslokalet Tirsdag den 23. April 2024 kl. 19.00

Dagsorden for det kommende møde vil være:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Historien fra perioden siden sidst
 4. Valg af beboerrepræsentation
 5. Forslag fra beboere
 6. Regnskab
 7. Eventuelt

Jvf. Vedtægter for Meulenborg Beboerrepræsentation/ BBR skal denne bestå af 3 personer. Den siddende gruppe som består af Carina Fjalland, Philip Svane & Kåre Fjalland påtager sig gerne at fortsætte i en kommende periode, såfremt dette ønskes og kan godkendes af et målbart flertal. Såfremt andre gerne vil overtage hvervet, må der samles en gruppe på 3 beboere til denne opgave.

Alle potentielle kandidater bedes indgive deres kandidatur skriftligt og snarest muligt – senest Fredag d. 19/04. Navne på disse kandidater vil meddeles ved mødet. Vi vil foretage en afstemning af de indkomne tilbud på dette møde og efterfølgende udføre og meddele de fornødne overdragelseshandlinger.

Vi be´r om at få en tilbagemelding om jeres deltagelse/ikke-deltagelse i selve dette møde blot med en papirlap med navn og bolignummer og et ”kommer” eller ”kommer ikke” i postkassen til No. 3 snarest – så vi kan sørge for kaffe, drikkevarer og kiks til alle.

Denne meddelelse udgår til alle på MBP´s Intranet, men spred den gerne til MBP naboer.

Velkommen!
MvH
BBR Meulenborg Park/09/04 – 2024

2 tanker om “Indbydelse til det årlige beboermøde i Meulenborg Park

 1. Jeg indgiver mit kandidatur til beboerrepræsenration, mvh

  Annika Baasch nr 4

  Har også lagt en seddel i jeres postkasse 😊

Skriv et svar