Klageregler

Hvis en beboer føler sig berettiget til at klage over en anden beboer i bebyggelsen skal følgende fremgangsmøde anvendes:

  1. Klageren skal aflevere en skriftlig klage til et medlem af beboerrerepræsentationen. (BBR)
  2. BBR skal derefter inden 8 dage skriftligt opfordre de stridende parter om at ordne uenigheden ved en samtale dem imellem.
  3. Hvis klageren ikke mener, at dette har løst problemet, skal klageren igen og inden 8 dage sende en skriftlig klage til BBR med orientering om, hvordan samtalen med den uenig foregik og hvad der kom ud af det.
  4. BBR foranstalter derefter inden 8 dage et mæglingsmøde mellem de stridende parter – og mindst to fra BBR. Her søges uenigheden bilagt.
  5. Hvis den klagende ikke er tilfreds med mæglingens udfald skal den klagende inden 8 dage efter mælingsmødet meddele dette srkiftligt til BBR.
  6. BBR vil derefter skriftligt opfordre beboeren til at klage til udlejer – og BBR betragtes som ude af sagen igen.

Skriv et svar