Seneste om Huslejedialogen

Snekkersten 23. januar 2019
Mads Thyge Petersen, Ejendomsadministrator
TDC Pensionskasse, Aarhus afd., 8310 Tranbjerg

Vedr. Meulenborg Park, 3070 Snekkersten

Beboerne har den 18. januar 2019 modtaget brev dateret 15. januar 2019, vedr. meddelelse til lejerne om en… ”glædende varsling af huslejestigninger, som træder i kraft med tilbage virkende funktion fra 1. januar 2019”. (For det står der i brevet– ret pinligt og respektløst!)

Årsagen til ovenstående forsvares fra administrationens side med, at Beboerrepræsentationen IKKE ER FREMKOMMET MED INDSIGELSER mod huslejestigningerne!

BBR undrer sig ikke uden grund, og finder det direkte uanstændigt, at administrationen udstiller BBR som passive og dermed ansvarlige for ikrafttrædelse af de adviserede huslejestigninger.

BBR bemærker, at administrationen adviserede BBR med huslejestigningen i brev dateret 13/09/18, og at BBR svarede skriftligt den 03/10/18.
Siden da, har der været elektronisk brevveksling frem og tilbage; nogle gange med svar på det BBR spurgte om, andre gange uden svar på det BBR spurgte om.

– Vi har flere gange ytret ønske om, at kunne sidde sammen fx 3 gange årligt, for at gennemgå de væsentligste sager, BBR bruger et utal at timer på. På den måde kunne kommunikationen forbedres, skrevne misforståelse undgås, forholdet beboerne og viceværtens indsats blive i talesat, samt kommende måneders nødvendige vedligeholdelser, renoveringer etc etc blive fastlagt – til alles tilfredshed. Dette punkt mangler Beboerrepræsentationen stadig svar på.

For god ordens skyld skal vi anføre, at kommunikation (tale med øjenkontakt) fremmer forståelsen!

Hosstående brev vil naturligvis blive udlagt på Meulenborg beboernes intranet, hvorfor BBR imødeser et anstændigt dementi fra administrationen om, at det ikke er BBR’s passivitet eller skyld, at huslejestigningerne iværksættes.

For det er det jo ikke, da BBR ref. ovenstående, har gjort indsigelser med kommentarer utallige gange!

Med venlig hilsen
Kaare Fjalland, formand beboerrepræsentation / BBR
Philip Svane, kasserer beboerrepræsentation / BBR

Kære Meulenborgere

Vi har fra BBR’ s side ikke været særligt meddelsomme i en længere periode. Men aktiviteten med TDC Pension og Ejendomme har været høj og løbende i forbindelse med den nu gentagne varslede huslejeforhøjelse.

Så der har ikke været praktisk mulighed og tid til at orientere løbende ud om detaljer … Vi arbejder vederlagsfrit 🙂

For at give en overordnet orientering om forløbet – siden ´17 – har vi valgt at lægge disse skrivelser mellem os – BBR & TDC P – ud på Meulenborg Park intranettet.

De giver et indtryk af de forhold, som vi løbende har drøftet og søgt forståelse for – men som det desværre fremgår – uden større genklang eller medhold.

2017-09-08-A.pdf
2017-09-10-B.pdf
2018-09-13-A1.pdf
2018-09-13-A2.pdf
2018-09-13-A3.pdf
2018-10-03-B4.pdf
2018-10-31-C5.pdf
2018-11-12-D6.pdf
2018-11-22-E7.pdf
2018-12-09-F8.pdf
2018-12-12-G9.pdf

Vi må konstatere, at TDC P har juraen med sig og at vi som beboere ikke har reelle muligheder for at påvirke eller ændre meget. Vores respektive holdninger, tanker og forslag fremgår af korrespondancen.

Vi opfordrer desuden enhver til selv at henvende sig direkte til TDC P i det ærinde, der måtte ligge jer på sinde.

Her fra BBR ønsker vi alle naboer et godt Nyt År!
Carina / Inger Merete / Preben / Philip og Kåre

VORES CONTAINER ER IKKE EN DECIDERET CONTAINERPLADS

DERFOR MÅ DEN IKKE FYLDES MED:
HAVEMØBLER / SOFAER / LÆNESTOLE / SENGE / REOLSYSTEMER / MEGA TÆPPER / CYKLER / TV-apparater / HÅRDE HVIDEVARER o.lign. umuligt affald.
Ovennævnte affald SKAL og kan afleveres på nærmeste rigtige CONTAINERPLADS: SKIBSTRUP Affaldscenter syd for Ålsgårde.

VORES CONTAINER ER BEREGNET TIL SMÅT BRÆNDBART: SAMMENPRESSEDE PAPKASSER / KURVE / PLASTEMBALLAGER / TØJ o.lign.

VI BEKLAGER DETTE SKILT, MEN DET HAR DESVÆRRE VIST SIG NØDVENDIGT AT POINTERE CONTAINERENS FUNKTION IGEN IGEN.

BBR Meulenborg Park

 

Vandalisme?! – eller Uheld?

Som det kan være alle Meulenborgere bekendt, har vi beboere opsat et lille Badehus/Skur på Strandgrund Nord.

Dette hus er i nat – Lørdag . 14. – Søndag d. 15. – blevet ødelagt. Frontvæggen med låger mod vandet er sparket/slået ind. Det kræver en større reparation.

 

Det har kostet os beboere del penge og for nogles vedkommede også den del timer og arbejde, at sætte huset op. Det er naturligvis opsat efter beslutning ved generalforsamling og mange har bekræftet, at det er til glæde for os beboere.

Vi forventer således, at der er en almén ansvarsfølelese omkring behandling og vedligeholdelse af bro, møbler, parasol og andre effekter – og huset!

Nogen har jo så foretaget denne ødelæggelse – den kan være bevidst eller den kan skyldes et uheld i kådhed. Hvis det er et uheld ber vi den/de, der har gjort det, melde sig til BBR, så vi ikke skal leve med en mistanke til vore naboer.

Hvis det er en bevidst vandalisme,  kan vi næppe forvente at vedkommende melder sig, men vi appelerer til alle beboere at forhøre sig i sit netværk, om nogen har viden om, hvem det kan være.

En bevidst ødelæggelse er jo en stærkt uacceptabel handling som må stoppes. Derfor må vi alle medvirke til at undgå en gentagelse og en fortsættelse af hærværket.

BBR/15.Juli ´18

Meulenborg Park Referat

Beboermøde/Generalforsamling/26. April 2018/19.00

Deltagere: Ca. 30 Beboere
Bestyrelsen: Carina F., Inge-Merete Borum, Preben W., Philip S., Kåre F.
Formanden/KF bød velkommen og blev besluttet som dirigent,
da ingen anden bad om jobbet.

Beretnignen for året:

Der er oplevet en opblødning i kommunikationen med TDC P´s administration med større lydhørhed og imødekommenhed i forhold til beboerønsker og information.

Nytilsat kontaktperson, Mads Thyge Pedersen, virker at være en del af årsagen.

BBR og TDC P har valgt ikke at afholde det årlige s.k. Budgetmøde, da det reelt blot er en besked om, hvilken lejeforhøjelse TDC P har tænkt sig at gennemføre. Det kan ligesågodt gøres med en mail. Men det er som sagt blevet lettere at få en løbende dialog om andre spørgsmål.

Der er endu ingen meddelelse om nye lejeforhøjelser, men regnskabsterminen ændres fra nuværende Sept. – August til Kalenderåret, således at en sådan meddelelse først kommer hen ad September. Der er ikke sivet noget konkret ud om forhøjelsens størrelse denne gang, men det forventes/fornemmes at den vil blive mere behersket end tidligere.

Et overordet spørgsmål er, hvorledes planen for fornyelse og udskiftning af større installationer ser ud.

TDC P har udsendt en sådan i juni ´17 og den bliver hér bekræftet således:

  • Maling af udhæng og stern på bygninger i år 2018
  • Gennnemgang og evt. udskiftning af vinduer & glaslister 2019
  • Renovering og udskiftning af køkken & bad efter individuel gennemgang 2019
  • Gennemgang og evt. reparation af ventilation udføres 2 x årligt, oplyses det.

Strandgrunde

På sydlige grund etableres et ”fiskerlæhegn” – som det ses på Nordre mole ved Snekkersten havn.

På Nordlige grund opsættes et redskabsskur på ca.  4 m2 med flere anvendelsesmuligheder. (Bauhaus/Luoman ”Lille Villa” + 3) Den skulle være ankommet for en måned siden, men da den kom forleden dag (20. maj) havde transportøren desværre ikke fået meddelelse om, at der skulle anvendes kran. Han måtte køre igen, men kommer tilbage med kran i denne uge (Uge 22)

De fleste øvrige spørgsmål fra mødet handler om mindre, men ikke uvigtige praktiske forhold.

Vi har kommenteret den vilde saltning og snerydning og tidspunktet, hvor det blev gjort – midt om natten!! – og vistnok fået forklaret dem, at det går ikke fremover.

Græsslåningen foretages mere efter tidsplan end efter bio-plan – man klipper selvom det er pissevådt. Men den nuværende klipper er mere omhyggelig end tidligere. Afkantningen af plæner er stadig grim, ujævn og foretages med kemi, så der aldrig gror græs igen.

Vi har påpeget behov for vask af affaldscontainere og udskiftning af nogle med hul i sider.

Der var klart flertal (26 for – 4 imod) for at renovere det bestående legehus med nye sternbrædder, tagpap, vinduesrammer maling og møbler/bordplade. Vi initierer og deltager gerne i BBR, men vi MÅ have nogle yngre kræfter med børn til også at deltage. Så meld venligst ind!

En petanqe/boulebane ses gerne anlagt, men det føste oficielle pristibud vi har fået er DKK 40.000,-  – hvilket vil lænse kassen totalt. Vi undersøger en alternativ kvalitet.

Hække og låger – det er bestemt at hække skal have en højde på 160 cm og at låger skal have samme højde, med ens udseende og gråmalet i samme tone som skure og træværk.

Det foreslås at der lejes en flismaskine – f.eks. i forbindelse med en  aftalt ”havedag” som tidligere forsøgt uden den store tilslutning. Men det kan jo være, at stemningen har ændret sig?

Vi udsender en ekstra vejledning til brug af intranettet www.meulenborg.dk/meulenborger og opfordrer alle til at tilmelde sig ( – idag ca. tilmedlte 32) og gerne bruge denne digitale platform.

Det understreges igen, igen at store elementer som sofaer, TV apparater og olietønder IKKE må lægges i containeren, men skal køres til Skibstrup genbrugsplads.

Kasserer Philip Svane redegjorde for BBR regnskabet som godkendtes uden anmærkninger og endda med applaus!.

Der er afholdt Loppemarked i gården v. No. 1 i strålende vejr og højt humør, med med smal tilslutning og besøg. Yogagruppen, som er initiativtager, vil dog gentage arrangementet og sørge for en bedre markedsføring næste gang.

Forsamlingen godkendte at BBR medlemmer som erkendelse af det daglige – undertiden ret store arbejde – bevilges en beskeden julefrokost på Sletten Bådeklub. BBR takker.

Nærværende referat lægges på meulenborg Intranettet – www.meulenborg.dk og lægges fysisk i postkassen til de 9 boliger uden computeradgang – No´s 6 – 19 – 21 – 34 – 41 – 44 – 68 – 74 & 76.

Med venlige hilsener
p.v. BBR Meulenborg
KF/Maj ´18