Refleksioner over afstemning om Petanque bane.

Meulenborg no. 5 den 7.7.2022

Jeg oplever at det går utrolig hurtigt mht at få anlagt en Petanque bane i vor skønne fredelige park. Det er en utrolig naturpark, hvor rådyr, fugle og biodiversitet trives i stor skønhed for alle.

Der er en dejlig legeplads, som besøges af bedsteforældre med deres børnebørn, forældre med deres børn, som får ro i sjælen og de oplever frit freden på stedet. Lige præcis det vi mangler i vor turbulente teknologiske verden.

Derfor er jeg imod at forstyrre den smukke energi i parken med flere legepladser og stemmer NEJ.

Der må kunne findes en anden løsning til en ny legeplads for os seniorer?

Der udsendes en afstemning i sommerferieperioden med kort svarfrist. Det er ligeledes meldt ud “ikke svar betyder JA” til det ny anlæg. Det er da overhovedet ikke demokratisk. Mange er på ferie og har ikke mulighed for svar. Intet svar må betyde at stemme blankt.

Sidste refleksion:

Var det ikke muligt at opstille 3 eller 4 kreative forslag til hvad man kunne bruge de 35.000 til til gavn for alle og helheden, fremfor kun eet enkelt forslag. Der findes i vor boliggruppe mange som går rundt og tænker på forbedringer for alle beboeres behov og bedste, lad os høre fra dem.

Tak til BBR for stor indsats. Jeres store frivillige arbejde er værdsat.

Med venlig hilsen no. 5

Ingefred M.M. Jensen

Skriv et svar