Seneste om Huslejedialogen

Snekkersten 23. januar 2019
Mads Thyge Petersen, Ejendomsadministrator
TDC Pensionskasse, Aarhus afd., 8310 Tranbjerg

Vedr. Meulenborg Park, 3070 Snekkersten

Beboerne har den 18. januar 2019 modtaget brev dateret 15. januar 2019, vedr. meddelelse til lejerne om en… ”glædende varsling af huslejestigninger, som træder i kraft med tilbage virkende funktion fra 1. januar 2019”. (For det står der i brevet– ret pinligt og respektløst!)

Årsagen til ovenstående forsvares fra administrationens side med, at Beboerrepræsentationen IKKE ER FREMKOMMET MED INDSIGELSER mod huslejestigningerne!

BBR undrer sig ikke uden grund, og finder det direkte uanstændigt, at administrationen udstiller BBR som passive og dermed ansvarlige for ikrafttrædelse af de adviserede huslejestigninger.

BBR bemærker, at administrationen adviserede BBR med huslejestigningen i brev dateret 13/09/18, og at BBR svarede skriftligt den 03/10/18.
Siden da, har der været elektronisk brevveksling frem og tilbage; nogle gange med svar på det BBR spurgte om, andre gange uden svar på det BBR spurgte om.

– Vi har flere gange ytret ønske om, at kunne sidde sammen fx 3 gange årligt, for at gennemgå de væsentligste sager, BBR bruger et utal at timer på. På den måde kunne kommunikationen forbedres, skrevne misforståelse undgås, forholdet beboerne og viceværtens indsats blive i talesat, samt kommende måneders nødvendige vedligeholdelser, renoveringer etc etc blive fastlagt – til alles tilfredshed. Dette punkt mangler Beboerrepræsentationen stadig svar på.

For god ordens skyld skal vi anføre, at kommunikation (tale med øjenkontakt) fremmer forståelsen!

Hosstående brev vil naturligvis blive udlagt på Meulenborg beboernes intranet, hvorfor BBR imødeser et anstændigt dementi fra administrationen om, at det ikke er BBR’s passivitet eller skyld, at huslejestigningerne iværksættes.

For det er det jo ikke, da BBR ref. ovenstående, har gjort indsigelser med kommentarer utallige gange!

Med venlig hilsen
Kaare Fjalland, formand beboerrepræsentation / BBR
Philip Svane, kasserer beboerrepræsentation / BBR

Skriv et svar