TDC Pensionskasse´s svar på BBR skrivelse af 9. december 2018

Se brevet til TDC her: 2018-12-09-F8.pdf

Beboerrepræsentation
V/ Formand Kåre Fjalland &
Kasserer Phillip Svane
Meulenborg 1-78, Snekkersten
Fremsendt pr. mail til: fjalland@fjalland.dk

Tranbjerg, den 12. december 2018

Vedrørende varsling af huslejestigning for lejemål i Meulenborg, Snekkersten.

Mange tak for jeres skrivelse af 9. december 2018. Vi betragter ikke denne som en anmodning om yderligere oplysninger til det varslede budget i overensstemmelse med Boligreguleringslovens § 13. stk. 3, hvorfor fristen for indsigelse fortsat er 3. januar 2019.

Vi sætter stor pris på arbejdet der udføres af beboerrepræsentationen. Som I selv nævner, er beboerrepræsentationen et talerør for bebyggelsens lejere, og det bidrager til vores muligheder for at kommunikere med lejerne. En beboerrepræsentation er dog et værktøj tænkt til lejers fordel, og man kan herigennem få en række muligheder for indflydelse på ejendommens drift, som det ikke er muligt for enkeltlejere at opnå. Det er et frivilligt arbejde, og det ligger indenfor beboerrepræsentationens egen beslutningsevne, at vurdere hvor meget tid man ønsker at investere i repræsentationens arbejde. I forlængelse heraf kan der også nævnes at det ikke er udlejer der vælger hverken repræsentanter eller hvor hvorvidt der skal være en beboerrepræsentation, det er bebyggelsens lejere.

Det kan ikke benægtes, at samarbejdet udlejer og beboerrepræsentation imellem, har været belastet til tider. Ikke mindst nødvendigheden af de seneste års lejereguleringer, har vi oplevet som værende kilde til både frustration og lejlighedsvis et sprogbrug fra beboerrepræsentationen, der ikke har gjort samarbejdet nemmere. Vi kan dog ikke genkende beskyldningen om at ingen forslag eller anmodninger er imødekommet. Blot fra de oplistede forslag i beboerrepræsentationens skrivelse af 9. december, mener vi at spørgsmålet omkring postkasser, grønt arbejde og ind- og udflytninger er afklaret. Vedrørende postkasser ønskede beboerrepræsentationen ikke at udvælge nye postkasser. Vedligeholdelse af parken og det grønne område foregår i en standard vi er meget tilfredse med. Information omkring ind- og udflytning; her har beboerrepræsentationen alene ret til at modtage information omkring indflytning, og dette foregår automatisk over mail. Udover disse har udlejer, bare i indeværende år, imødekommet beboerrepræsentationens ønske om skur på strandgrunden, ny trappe på badebro, opsætning af skilte på ejendommen for at begrænse offentlig færden m.v. For så vidt angår det helt store emne omkring lejereguleringerne, er der også her taget hensyn til lejerne, idet det er besluttet at indhente differencelejen over en årrække, i stedet for hele stigningen på en gang.

Udlejer vil fortsat opfordre til – og indgå i – et åbent og sagligt samarbejde med beboerrepræsentationen på de områder af ejendommens drift, der lovgivningsmæssigt skal drøftes med beboerrepræsentationen. Det er desværre ikke muligt at allokere ressourcer til et kvartalsvis møde, men vores årlige møde i forbindelse med vedligeholdelsesplan kan udvides med flere punkter.

Med venlig hilsen
Mads Thyge Pedersen
TDC Pensionskasse.

Skriv et svar