HUSDYR

Vi har fra en unavngiven Meulenborger modtaget klage over, at en beboer i en nærmere angivet bolig hér i Meulenborg holder husdyr.

Angiveren fremfører korrekt, at det iflg. vedtægterne ikke er tilladt.

BBR´s beboerrepræsentation vi gerne medvirke til at fremme forhold, der kan give os alle – eller i hvert fald de fleste – en oplevelse af at bo i bekvemme, trygge & pæne omgivelser. Som vi jo faktisk gør.

Men vi kan og vil ikke være konfliktløsere mellem enkeltpersoner. Det er både mere fair og mere effektivt at gå i direkte dialog med “synderen”.

Dog vil vi gerne fremføre et par generelle synspunkter foranlediget af denne klage:

Hvis man har klager og kritik, må man anstændigvis tilføje en klar afsender – Navn & Adresse & gerne telefonnummer.

Hvilket husdyr drejer det sig om? Hvis det er en kamphund eller en Boa slange, forstår vi jo godt, at den anonyme afsender er bekymret. Men i så fald er det jo en politisag.

Hvis det er en Hamster f.eks. eller et andet ydmygt, uskadeligt dyr, må man jo specificere på hvilken måde det generer omkringboende. Selvfølgelig skal regler overholdes, men det er vel vigtigere, at vi har et godt miljø og en omgangstone, der skaber glæde i dagen og ikke opildner unødige konflikter.

Så opfordringen er: Vis lidt storsind, etablér en ordentlig, konstruktiv dialog og prøv at få lidt styr på proportionerne.

Med venlig hilsen

BBR

Skriv et svar