Cykelskur

På mandag startes arbejdet med at opsætte cykelskur ved parkeringspladsen.
Oprindeligt var det meningen det skulle placeres i forlængelse af containerpladsen,
men på grund af forventet ændring af affaldssortering, og dermed  sandsynlig ændring / udvidelse af containerarealet, placeres cykelskuret i forlængelse af affaldsskuret ved gavlen bag nummer 78.

Skriv et svar