Meulenborg Park 2

3 spørgsmål til Helsingør kommune angående fremtiden for Huset på Meulenborg Park 2.

1. Hvornår bliver bygningen jævnet med jorden?

Svar:

  • Center for Ejendomme har haft ønske om, at politikerne sætter penge af på budgettet til nedrivning af ejendommen. Ønsket er ikke blevet imødekommet ved vedtagelse af budget 2014-2018.

2. Hvem bestemmer over Meulenborg skoven?

Svar:

  •  Helsingør Kommune har købt Meulenborg Skoven og har ansvaret for driften. Den er omfattet af fredningsbestemmelser, som kommunen skal overholde. Der er udarbejdet plejeplan for skoven. 

3. Er det tilladt at opføre ny bebyggelse i Meulenborg skoven?

Svar:

  •  Området er omfattet af kommuneplanramme 1.F.62, der siger, at området kan anvendes til parker, strandarealer, kolonihaver, lystbådehavne, bold- og idrætsarealer. Som hovedregel er det kun muligt at opføre mindre bygninger, som tjener områdets formål som rekreativt område, det kan for eksempel være en toiletbygning, en friluftsscene eller en mindredriftsbygning

Desuden kan vi vedligeholde eksisterende bygninger på området.
————————————

Vi synes det er uansvarligt at lade bygningen på nr. 2 forfalde endnu mere og vil fortsætte henvendelserne til Helsingør Kommune indtil bygningen fjernes eller vedligeholdes.

Venlig hilsen
/BBR

 

Skriv et svar