Strandgrundene

Specielt i disse dage med forrygende sommervejr benyttes vores to dejlige strandgrunde ret flittigt. Men set over året – og årene! – er det jo ikke alle, der har samme interesse i dem. En gruppe beboere har nu ved flere uofficielle og tilfældige “bademøder” drøftet mulighederne for at etablere nogle faciliteter, som giver os endnu mere glæde & gavn af grundene. Det skal selvfølgelig ske indenfor de regulativer der gælder, men vi er tydeligvis en del, der gerne vil stille op med initiativer og arbejdskraft & kompetencer.
Derfor vil vi gerne i nær fremtid (August måned) indkalde til et møde i fællesrummet med dette emne og vi ber alle som har interesse i det om at tilkendegive det overfor BBR & John (Nr. 36) så vi kan melde en dato ud.

Skriv et svar