Møde om strandgrunde

Som tidligere nævnt er det tilsyneladende en begrænset gruppe af beboere, der gør aktivt brug af strandgrundene. Til gengæld har denne gruppe en del forslag til, hvorledes især nordgrunden kan indrettes, så den giver mulighed for endnu bedre oplevelser for de aktive brugere.
Derfor foreslås det, at der afholdes et “strandgrundsmøde” hér i efteråret 2013. En forudsætning for at kunne deltage er jo, at man ser dette på det interne net – hvilket jo også er et tegn på interessen!
Forslag til mødedato er 16. oktober Kl. 19.00 i fælles lokalet Nr. 1.
Giv venligst en tilbagemelding om deltagelse til BBR senest 1. oktober.
Vel mødt
BBR

Skriv et svar