Referat fra beboermøde 16. august 2022

Opfordringen til mødet var på baggrund af indkaldelse fra bestyrelsen ang. petanque bane på Meulenborgs arealer (materiale omdelt i sommerferien til alle husstande).
Alle 36 fremmødte beboere (ca. ½ ) blev budt velkomne af Kåre (formand for BBR), som orienterede om de ’godkendte’ svar fra TDC P.
Eftersom pengene til petanque banen er ’vore egne’ (indbetalt i forbindelse med vores månedlige husleje), er det egentlig ’kun’ brugen af de ca. 70.000 kr. vi skulle tage stilling til. De første 7 indkomne forslag, som TDC P har sagt nej til, gennemgik vi derfor ikke.

Opdeling af forslag, som TDC P har givet tilsagn om at stå for + at betale:

Ang. – flere cykelskure: De fleste beboere finder disse nødvendige -TDC P positive overfor forslag.
Ang. – badetrappe Strgr. Nord: Ny trappe er på vej – TDC P forestår arbejde med flytning + ny bro.
Ang. – rydning + beplantning af skråning i Park: Bekæmpelse af pileurt = TDC P står for dette.
Ang. – arrangementer i Fælleslokaler: Ejendomsadministrator Mads Thyge Pedersen har mundtligt givet tilsagn om fri afbenyttelse af lokalerne, når en beboergruppe indkalder. Man skal således ikke betale for at benytte, når en beboergruppe indkalder til aktivitet, men BBR skal orienteres i god tid, min. en uge før.
Ang. – barnestol til fælleslokale: TDC P betaler (moderat pris)

BBR medlem Philip blev valgt som ordstyrer ved de sidste 4 forslag, som vi skulle stemme om:
Vi blev enige om at prioritere forslagene:

Ang. – badeadgang på Strgr. Syd: Gangriste skal nedsænkes over sten i vandet og optages ved hver sæson – det er dyrt at anskaffe, og hvem skal forestå nedsænkning/optagning? Afstemning: 0 husstande

Ang. – legehus: Megen diskussion og usikkerhed om placering, pris, vedligehold etc. (Faktisk er det ikke TDC P, som har ladet det opføre (de ser helst at det fjernes)). Det er beboere, der har ladet det opføre. Flere synes det er godt, hvis børn/børnebørn har legepladsen. Måske kan klatrestativ/andre aktiviteter komme i stedet for legehus på/ved sandkassen. Først og fremmest skal der fremskaffes priser på, hvad det koster at fjerne legehus kontra pris på et nyt hus. BBR indhenter priser. Afstemning: 6 husstande = ja

Ang. – petanque bane i Park: Det vil koste 35.000 kr. at få den etableret. Megen diskussion: Hvem skal vedligeholde? Det vil ’spillerne’ selv gøre! Afstemning: 12 husstande = ja

Ang. – møbler på Strgr. Nord: Megen diskussion om ophold og opmagasinering af egne ting/møbler/badedyr på grunden. Mange oplever, at ingen rydder op efter sig etc. Konklusion: Der efterlyses nedskrevne ordensregler, som hænges på/inde i huset på grunden. Mange efterlyser gedigne og tunge møbler med lang levetid. (Lotte? kan skaffe gode priser på strandmøbler) (men vi mangler opklaring på dette spørgsmål). Afstemning: 20 husstande = ja
Sluttelig kunne nye beboere godt tænke sig lidt mere positivitet fra ’gamle’ beboere!!!!!!! Med opfordring til fællesskab igen!!!!!!
I denne forbindelse kom et forslag fra 2 (nye) beboere fra nr. 6 og nr. 22 om:
Fællesspisning, hvor man selv tager mad og drikkelse med:
tirsdag d. 23. aug. 22 kl. 17.30 i Fælleslokalet.

Med tak for det store, gode fremmøde og alt godt til alle
Mange sommerhilsner fra BBR
og beboere og referent
Lone i nr. 60

Skriv et svar