Indbydelse til Beboer Årsmøde, April 2022, 25 april, 19.00 – 20.30

Kære Meulenborgere & Naboer,

Det er nu tre år siden vi senest har haft reel mulighed for at ses. Årsagerne er vi alle bekendte med og selvom der stadig er uro i Europa, finder vi det på tide, at opfordre til et beboermøde, hvor vi har mulighed for at vende de begivenheder, der har berørt os alle og at drøfte de tiltag og aktiviteter, der kan have relevans for beboerne i fremtiden.

Seneste beboersamling blev afholdt d. 29. april 2019. Da vi nok må erkende, at ikke alle har dette møde i frisk erindring, vedlægger vi referatet fra dengang. 

BBR Meulenborg har i perioden siden sidst løbende arbejdet med TDC P om de ønsker, forslag og behov der fra forskellig beboerside er blevet fremført; nogle af dem er blevet udført, andre fremgår stadig af før nævnte referat.

Men mange yderligere spørgsmål opstod i forbindelse med den planlagte og nu gennemførte renovering af bad og køkkener.

I dén proces følte vi os temmelig magtesløse og i tvivl om, hvorvidt det var juridisk muligt for TDC P at køre over beboernes ønsker i det omfang, der blev lagt op til. Så vi/BBR valgte at hyre organisationen ”Danske Lejere” for at bistå os juridisk og praktisk. 

Udbyttet af denne alliance var begrænset og vi opsagde kontrakten, så snart vi kunne konstatere dette.

I perioden har vi/BBR måttet skifte bankforbindelse for beboerrepræsentationen og i den forbindelse måttet drøfte, hvilken juridisk status en beboerrepræsentation har. Den kaldes nu officielt Beboergruppen Meulenborg Park /BGMP Meulenborg, og ansvarer i Sparbank Nord for den månedlige indbetaling fra beboerne.

Betegnelsen ”Bestyrelse” finder vi ikke retvisende, da vi ikke har nogen bestemmelsesret, men i praksis fungerer som en ulønnet ”kommunikationsbuffer” for TDC P´s administration. 

Det kan være praktisk nok at have en ledelsesgruppe, som opsamler og organiserer de ønsker og tiltag beboerne måtte have og som kan eksekveres sideløbende med TDC P´s ejendomsret. Så vi foreslår herfra, at der årligt vælges en gruppe på 3 personer til at udføre denne rolle.

I opfordres alle, at tilmelde jer dette møde og indlevere jeres deltagelse med antal personer fra jeres bolignummer. Læg sedlen i postkassen til No. 3 senest Sø. d. 10. april

Desuden at meddele, hvis du stiller op til valg for nævnte ledelsesgruppe. 

Skriv i så fald PÅ VALG på vedlagte seddel.

Agenda for beboermøde, April, 2022:

 • *Velkomst 
 • *Dirigent
 • *Historien fra perioden
 • *Valg af beboerrepræsentation – 3 personer
 • *Regnskab
 • *Forslag fra beboere
 • Marts 2022, 

Kåre Fjalland, Philip Svane, Inge-Merete Borum, Carina Fjalland, Preben Wetche

Vel mødt😊

En tanke om “Indbydelse til Beboer Årsmøde, April 2022, 25 april, 19.00 – 20.30

 1. Kommentarer vedr. Beboerårsmødet 25. april 2022

  Til beboerne i Meulenborg Park
  Der er udsendt indbydelse til Beboer-årsmøde 2022, der afholdes mandag den 25. april.
  Ved gennengang af indbydelse med tilhørende dagsorden, har jeg lyst til at give disse bemærkninger:

  * Beboerrepræsentationen. (BBR)
  På generalforsamlingen den 29. april 2019 valgte beboermødet at fortsætte med BBR.
  Det ligger fast i reglerne for en BBR, at der på det årlige beboermøde skal vælges tre beboere til BBR. Det skete da også – tillige med tre suppleanter. Der vælges altså ikke en bestyrelse.
  BBRs ansvar i forhold til TDC som udlejer beskrives klart i reglerne. Derfor er det forkert, når BBR i indbydelsen betegner BBR som en “ulønnet kommunikationsbuffer for TDCs administration.”
  BBRs opgaver vedtages af beboer-årsmødet, som det også tidligere er gjort på årsmøder – og søgt udført derefter.
  I dagsordenen til beboer-årsmødet 2022 fremgår, at der skal vælges 3 personer til “Beboerrepræsentation” – mens der i indbydelsen tales om en “ledelsesgruppe”, der skal bestå af 3 personer. Men der ligger ikke et forslag herom med angivelse af ansvar og opgaver til behandling på beboer-årsmøde 2022.
  Da beboerne tidligere har valgt, at vi vil have en BBR og har valgt personer hertil – og ikke har besluttet, at BBR skal ophæves, må det vel være konklusionen, at BBR eksisterer indtil noget andet er vedtaget af et dertil indkaldt beboer-årsmøde.
  BBR har tilsyneladende opløst sig selv. Det fremgår således af indbydelsen til beboer-årsmødet, at BBR skal kaldes “Beboergruppen Meulenborg Park /BGMP Meulenborg”. Det er lidt selvhøjtideligt og uden videre opløse BBR – og derefter proklamere et nyt navn. Det sætter formentlig beboerne uden rettigheder i forhold til TDC Ejendom.
  Hvorefter beboer-årsmødes dagsorden bl. a. omfatter “valg af beboerrepræsentation – 3 personer.

  * Beboernes økonomiske bidrag til BBRs arbejde.
  På beboer-årsmødet 2019 blev det godkendt, at den månedlige indbetaling til BBRs arbejde kunne forhøjes, når samtlige beboere havde tilsluttet sig det. Det fremgår af reglerne for BBR. Om alle er med ved jeg ikke!
  Som bekendt har beboerne betalt kr. 25.00 til BBRs arbejde i nogle år. Efter 2019-beboer-årsmødet steg betalingen til kr. 45.00. Det var godt nok ulovligt ifølge BBR-reglerne! Men det fortsatte til nytåret 2022 – selv om bestyrelsen vidste, at det var ulovligt.
  Småpenge måske, men alligevel. I de knap tre år har det lovligt opkrævede beløb 25.00 kr/md. betydet ca. 67.000 kr. til BBRs arbejde. Det ulovlige opkrævede beløb for en lidt kortere periode er ca. 50-55.000 kr.
  Det vil naturligvis fremgå af regnskabet, der uddeles på beboermøde-årsmødet, at BBR har administreret de mange penge ansvarligt og at de ikke-brugte penge er anbragt i banken.
  Jeg anfægter ikke BBR som personer, men blot deres manglende respekt for vores fælles beslutninger.

  * BBR har skiftet bankforbindelse
  Det oplyses i indbydelsen til beboer-årsmøde 2022, at BBR i perioden har “måttet” skifte bankforbindelse – og i den forbindelse har “måttet drøfte, hvilken juridisk status en BBR har.”
  Det tilkommer uden videre BBR at skifte en bank ud med en anden bank. Der kan være ønske om en bedre forrentning, bedre service eller blot kortere afstand til banken. Så ingen problem i det.
  Men når BBR bruger ordet “måtte” – endda to gange – er det ikke uden interesse for betalerne (beboerne). Det samme gælder behovet for at udrede BBRs juridiske status”. Der kan være mange årsager til det, men ingen hemmelige!

  * Valg til beboernes repræsentanter.
  Det fremgår af indbydelsen til beboer-årsmødets dagsorden, at der skal vælges 3 personer hertil.
  Jeg lægger til grund herfor, at det er 3 personer til den adviserede “Ledelsesgruppe”, som BBR selv kalder den nye repræsentation for beboerne.
  Det fremgår videre, at “hvis du stiller op til valg for nævnte ledelsesgruppe”, så skal der senest Sø. 10. april lægges en seddel med dit navn i postkassen til nr. 3.
  Ideen med den 15-dages frist må vel være, at BBR skal kunne nå at vurdere de indkomne forslag, måske endda undersøge noget om de personer, der ønsker at stille op til valg.
  Det kan man jo retfærdigvis ikke nå altsammen, hvis man gør som det hidtil har været praksis ved beboer-årsmøderne, at forslag til valg til BBR blev fremsat, når beretning, regnskab, forslag fra beboerne – og det vigtige punkt om fremtidig virke, var overstået.
  Hvad årsagen til denne væsentlige ændring af praksis for valg til den nye “ledelsesgruppe” kan være, fremgår desværre ikke af indbydelsen.

  Venlig hilsen
  Erik Stubtoft
  Nr. 59

Skriv et svar