Meulenborg Park Referat

Beboermøde/Generalforsamling/26. April 2018/19.00

Deltagere: Ca. 30 Beboere
Bestyrelsen: Carina F., Inge-Merete Borum, Preben W., Philip S., Kåre F.
Formanden/KF bød velkommen og blev besluttet som dirigent,
da ingen anden bad om jobbet.

Beretnignen for året:

Der er oplevet en opblødning i kommunikationen med TDC P´s administration med større lydhørhed og imødekommenhed i forhold til beboerønsker og information.

Nytilsat kontaktperson, Mads Thyge Pedersen, virker at være en del af årsagen.

BBR og TDC P har valgt ikke at afholde det årlige s.k. Budgetmøde, da det reelt blot er en besked om, hvilken lejeforhøjelse TDC P har tænkt sig at gennemføre. Det kan ligesågodt gøres med en mail. Men det er som sagt blevet lettere at få en løbende dialog om andre spørgsmål.

Der er endu ingen meddelelse om nye lejeforhøjelser, men regnskabsterminen ændres fra nuværende Sept. – August til Kalenderåret, således at en sådan meddelelse først kommer hen ad September. Der er ikke sivet noget konkret ud om forhøjelsens størrelse denne gang, men det forventes/fornemmes at den vil blive mere behersket end tidligere.

Et overordet spørgsmål er, hvorledes planen for fornyelse og udskiftning af større installationer ser ud.

TDC P har udsendt en sådan i juni ´17 og den bliver hér bekræftet således:

  • Maling af udhæng og stern på bygninger i år 2018
  • Gennnemgang og evt. udskiftning af vinduer & glaslister 2019
  • Renovering og udskiftning af køkken & bad efter individuel gennemgang 2019
  • Gennemgang og evt. reparation af ventilation udføres 2 x årligt, oplyses det.

Strandgrunde

På sydlige grund etableres et ”fiskerlæhegn” – som det ses på Nordre mole ved Snekkersten havn.

På Nordlige grund opsættes et redskabsskur på ca.  4 m2 med flere anvendelsesmuligheder. (Bauhaus/Luoman ”Lille Villa” + 3) Den skulle være ankommet for en måned siden, men da den kom forleden dag (20. maj) havde transportøren desværre ikke fået meddelelse om, at der skulle anvendes kran. Han måtte køre igen, men kommer tilbage med kran i denne uge (Uge 22)

De fleste øvrige spørgsmål fra mødet handler om mindre, men ikke uvigtige praktiske forhold.

Vi har kommenteret den vilde saltning og snerydning og tidspunktet, hvor det blev gjort – midt om natten!! – og vistnok fået forklaret dem, at det går ikke fremover.

Græsslåningen foretages mere efter tidsplan end efter bio-plan – man klipper selvom det er pissevådt. Men den nuværende klipper er mere omhyggelig end tidligere. Afkantningen af plæner er stadig grim, ujævn og foretages med kemi, så der aldrig gror græs igen.

Vi har påpeget behov for vask af affaldscontainere og udskiftning af nogle med hul i sider.

Der var klart flertal (26 for – 4 imod) for at renovere det bestående legehus med nye sternbrædder, tagpap, vinduesrammer maling og møbler/bordplade. Vi initierer og deltager gerne i BBR, men vi MÅ have nogle yngre kræfter med børn til også at deltage. Så meld venligst ind!

En petanqe/boulebane ses gerne anlagt, men det føste oficielle pristibud vi har fået er DKK 40.000,-  – hvilket vil lænse kassen totalt. Vi undersøger en alternativ kvalitet.

Hække og låger – det er bestemt at hække skal have en højde på 160 cm og at låger skal have samme højde, med ens udseende og gråmalet i samme tone som skure og træværk.

Det foreslås at der lejes en flismaskine – f.eks. i forbindelse med en  aftalt ”havedag” som tidligere forsøgt uden den store tilslutning. Men det kan jo være, at stemningen har ændret sig?

Vi udsender en ekstra vejledning til brug af intranettet www.meulenborg.dk/meulenborger og opfordrer alle til at tilmelde sig ( – idag ca. tilmedlte 32) og gerne bruge denne digitale platform.

Det understreges igen, igen at store elementer som sofaer, TV apparater og olietønder IKKE må lægges i containeren, men skal køres til Skibstrup genbrugsplads.

Kasserer Philip Svane redegjorde for BBR regnskabet som godkendtes uden anmærkninger og endda med applaus!.

Der er afholdt Loppemarked i gården v. No. 1 i strålende vejr og højt humør, med med smal tilslutning og besøg. Yogagruppen, som er initiativtager, vil dog gentage arrangementet og sørge for en bedre markedsføring næste gang.

Forsamlingen godkendte at BBR medlemmer som erkendelse af det daglige – undertiden ret store arbejde – bevilges en beskeden julefrokost på Sletten Bådeklub. BBR takker.

Nærværende referat lægges på meulenborg Intranettet – www.meulenborg.dk og lægges fysisk i postkassen til de 9 boliger uden computeradgang – No´s 6 – 19 – 21 – 34 – 41 – 44 – 68 – 74 & 76.

Med venlige hilsener
p.v. BBR Meulenborg
KF/Maj ´18

Skriv et svar