Indkaldelse til Årets Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling, 2018, for beboere i Meulenborg Park.

Progammet følger vedtægternes bestemmelse. Det har dog ikke været muligt i år helt at holde sig til den angivne tidsfrist for indkaldelse, da TDC P´s Administration har besluttet fremtidigt ikke at afholde et ellers fast s.k. ”budgetmøde” med BBR – Beboerrepræsenationen.

Eftersom dette mødes formål i praksis blot var et forvarsel om næste års huslejeforhøjelse har vi taget denne meddelelse ad notam, men forsøger at få et udsagn fra TDC P om huslejens størrelse, samt indhente oplysninger om den i 2019 planlagte – og tiltrængte – renovering af køkkener og toilet/baderum.

BBR Generalforsamling afholdes i Mødelokalet No. 1. To. d. 26. april kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent – BBR foreslår Gitte Stubtoft
 3. Aflæggelse af beboerrepræsentations beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, opdatering til dags dato.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til Beboerrepræsentationen.
 7. Eventuelt

Eventuelle indlæg, spørgsmål og forslag bedes indsendt til BBR inden Fredag d. 20. april.
Du er også velkommen til at kommenterer direkte her på siden!

Vel mødt.
Nabohilsener BBR

4 tanker om “Indkaldelse til Årets Generalforsamling

 1. Gode venner.
  Jeg ønsker ikke at være dirigent på generalforsamling.

  Venlig hilsen
  Gitte
  59

 2. Vi beklager ikke at have spurgt Gitte i forvejen – havde et forventet forhåndstilsagn i tankerne.
  Undskyld Gitte!
  Vi prøver at finde en anden ligeså kvalificeret – selvom det bli´r svært 🙂
  Bedste hilsener BBR/Kåre

 3. Jeg tror nok det er muligt at finde en person der kan varetage dirigent jobbet. Ellers har jeg et andet forslag.
  Hvis nu bestyrelsen vil øve sig på at blive noget mere diciplineret, så kan de selv varetage denne lille opgave.
  Hilsen gitte
  ??

 4. 24 Meulenborgere har indtil videre tilmeldt sig på http://www.meulenborg.dk/meulenborger.

  Er du ikke på listen kan du ikke benytte denne platform til dialog – altså til at spørge og svare andre meulenborgere – men du vil selvfølgelig modtage beskeder og information som udgives af BBR – BeBoerRepresentationen.

Skriv et svar