Indkaldelse til extraordinært beboermøde

Kære med-Meulenborgere!
Vi har i skivende stund modtaget en del alternative forslag om anvendelse af beboerkassens formue; men ikke så mange.

Vi har stadig en uges tid til at indlevere flere nye forslag iflg. vores udmelding fra 14/07 (hvor vi bad om en svarfrist til d. 7. ds.)

Så dette er en venlig reminder – + ny information om BBR.

De indsendte svar vil som nævnt give anledning til et efterfølgende møde, hvor vi vil bestræbe os på at finde og skabe enighed om et eller flere forslag, som kan accepteres af et flertal.

Dette møde indkaldes hermed til Tirsdag d. 16.08 *kl. 1900 i fælleslokalet.

Vi forventer at flere af forslagene kræver en del drøftelser og at mange forslag vil være vanskeligt realisérbare og kræve nye kræfter.

Den siddende mangeårige bestyrelse i BBR føler at have tjent sin periode og vil benytte lejligheden til at overdrage hvervet til nye kræfter. Så vi forventer, at nogle blandt (nye?) beboere vil overtage rollen.

En ny besætning af BBR vil forhåbentlig kunne gennemføres ved samme lejlighed og vi beder derfor om, at alle der måtte have ”drive” og lyst til at stille op, har gennemtænkt dette og måske allerede fra nu kan se sig om efter kandidater og kolleger i rollerne som Formand, Kassérer og 3. medlem.

BBR kan bestå af 3 medlemmer.

Som sagt: Send venligst jeres forslag til Postkassen i No. 3 og vel mødt d. 16/08, kl. 1900

Bedste sommerhilsener
BBR

Skriv et svar