“Gaardmøde” 1 – 39 Referat

Meulenborg d. 3./8./´18

 

Referat fra ”Gaardmødet” MB Park 1 – 39, 30. Juli 2018

Følgende er ikke et punktreferat, men blot en overordnet orientering og sammenfatning af mødet.

Ca. 20 beboere var mødt op, men desværre havde mindst 3 af de personer, som uofficielt havde tilkendegivet deres mishag med andre beboeres adfærd og indretning af boligomgivelser, prioriteret deres tid anderledes og dukkede ikke op til mødet.

De øvrige drøftede de fremførte emner på nogenlunde konstruktiv og venlig vis.

De handler – som indkaldelsen udtrykker om Cykler og/eller Blomster – eller sagt på anden måde om blandingen af Æstetik og Praktik.

Nogle vil gerne ha´ cykler og stativer nær ved deres dør, andre mener at cykler skal anbringes i dertil indrettet aflåst skur, eller stativer så vi kan nyde de siddepladser, blomster- & plantearrangementer, som mange har etableret og som mange udtrykker stor glæde over uden at skulle misfornøjes over en bunke cykler.

Der er ikke enighed, men det virkede som om den nuværende blanding er til at leve med.

Et praktisk, sikkerhedsmæssigt forhold blev bragt op: Placering af krukker og kurve på trappeopgange og deres eventuelle hindring for flugtvej ved brand. Ingen af de nuværende installationer synes at være nagelfaste og kan sparkes væk uden problemer, men det ønskes af nogle, at den lokale brandmyndighed forespørges. Tine Zedeler påtog sig at undersøge nytteværdien af og muligheden for dette.

Den ubehagligste situation og det vanskeligste emne at løse er de kedelige eksempler, som  nogle beboere har oplevet med andre, som har har haft stærke meninger og ubehagelige udfald mod beboere som ryger på egen ”matrikel”, som har dæmpet selskabelighed på egen matrikel inden midnat og som har anbragt en del planter midletidigt udenfor sin hoveddør, indtil de kan omplantes i forhaven.

Altså med andre ord tonen og metoden man anvender, for at få luft for sin irritation.

Det er sagt tidligere og mange gange – både hér – og i nationalt TV ( af bl. a. Clement Kjærsgård). Husk at jo mere uenig du er,  jo pænere skal du udtrykke dig.

Så hvis der overhovedet kan drages en konklusion af dette møde, er det en opfordring til alle:

Tal pænt, civiliseret og DIREKTE til den person det angår, hvis du har noget du gerne vil påvirke.

Andre metoder er sladder og korridorsnak, som fremkalder fnidder og hønsegaardsstemning! Vi bør vel være kommet lidt videre end GÅK – GÅK – GÅK !? – eller hva´?

Opfør dig dannet, anvsvarsbevidst og imødekommende!

Kåre F. p.t. Formand for BBR

Skriv et svar