Brugt Damecykel

I cykelskuret ved Meulenborg opkørslen står – blandt mange – en damecykel af mærket Batavus, som ser ud til kun at være brugt af edderkopper i længere tid!

Da den derfor kunne tænkes at være til salg ber jeg ejeren – eller en som kender ejeren – at kontakte mig på tlf. 20 29 35 11 hvis der er noget om det;-)

Dbh. Kåre F. MB No. 3

Beboermøde 30.03.´20 er Udsat

Det udmeldte beboermøde d. 30.03 kl. 19.00 i fælleslokalet er – som de fleste nok havde forventet – udsat til et senere tidspunkt, hvor coronasituationen forhåbentligvis har ændret sig til det bedre – d.v.s. at livet er blevet normalt.

Vi kommer med ny dato, når vi har en realistisk fornemmelse….

Pas på jer selv og andre og følg pressens, myndighedernes og dronnig Margrethe´s anbefalinger!

Dbh.

BBR

Ubudne gæster i Strandhus

Kære med-Meulenborgere

En eller flere ubudne og uvelkomne personer har nu flere gange taget ophold i badehuset på Nordstranden, hvor de ryger, drikker og sviner; de efterlader cigaretskod, papir, emballage og dårligt tegnet grafitti.

De giver sig tilsyneladende adgang ved at “planke” over lågen eller fra nabogrunden.

Det er stærkt irriterende, men desvære næppe en sag Politiet gider ta´ sig af ?

Derfor en opfordring til jer alle, om at ta´ et kig derned, når jeres vej falder forbi. Disse “gæster” kommer ofte i forbindelse med week-end aftener. Hvis I har held til at møde dem, må I meget gerne konfrontere dem og demonstrere jeres autoritet og ejerskab til grunden, broen og huset. Bed dem om at holde sig væk. Forklar at de skal respektere, at det er privat ejendom, som alene vi beboere har adkomst til og betaler for.

Hjælp os selv – alle Meulenborgere – med at holde øje med dem, der ikke har lovlig adkomst, så vi kan nyde området i fred uden at skulle rydde op efter andres svineri.

Iøvrigt vil huset blive repareret på foranledning af BBR i løbet af nærmeste måned.

p.v. BBR Meulenborg

Indbrud – Ubudne “gæster”

Seneste Søndag aften d. 6.10 – mellem kl. ca. 20.00 & ca 23.00 – har to af vores medborgere haft indbrud i deres hjem. De ramte er Annette i No. 1 & Birgitte i No. 21.

Det er sjældent og kun for længe siden sket tidligere, men der er måske en fornyet interesse for beboelsen fra denne “erhvervsgruppe”. En hvid bil er set køre ned ad opkørselsevejen til No. 2 kl. ca. 00.00 Hold gerne øjne åbne for elementer der ikke hører til hér.

Politiet har optaget rapport, men hvad det resulterer i kan vi kun gisne om.

Et velment råd, når I er borte i længere tid er at rulle gardiner ned og tænde lys nogle steder i boligen.

Iøvrigt er der vel næppe grund til overdreven bekymring – de går tydeligvis efter pas, penge og smykker og små effekter, der ikke fylder og er lette at bære – men det er jo vildt irriterende og meningsløst, at skulle rydde op efter det rod de efterlader.

MvH

BBR

Ny Boliglejeforhøjelse & ændring af Renoveringsperiode.

                                                                                                                                        September, 2019

Kære Med-Meulenborgere,

Vi har nu alle modtaget varsling om atter en huslejeforhøjelse i en serie af markante forhøjelser i de seneste 3 år.

Mange vil nok synes, at den igen er ganske markant.

Men vi er ved samtale med TDC P´s Administration, Kennith Holmgang, blevet gjort bekendt med, at den kun er halvdelen af det, den egentligt skulle være, idet TDC P har valgt at dele denne forhøjelse over to omgange/to år.

Dette er – i deres optik – en venlig handling for at kompensere for en anden kedelig faktor, som vi nu må forholde os til:

Den længe udmeldte, planlagte og tiltrængte opdatering/renovering af køkkener og badeværelser er udskudt fra i år, 2019 til næste år – 2020!

Men lejeforhøjelsens tidsplan tænkes ikke ændret – den starter ”til tiden”!? – januar 2020.

Ingen af disse ændrede tidsplaner vækker vel næppe synderlig begejstring hos os, der påvirkes af dem.  Vi fandt det derfor rimeligt at foreslå, at en anstændig og retfærdig kompensation til beboerne, så logisk måtte være, at skubbe første forhøjelse med samme tidsforskydning som de udsatte renoveringer, altså til 2021.

Ved vores førnævnte samtale kunne vi ikke opnå forståelse eller enighed om denne rimelighed.

En forklaring var, at vi har boet ”for billigt i 18 år” og at der i denne periode er opsamlet en ”manko”, som TDC P nu vil søge at nivellere på 4 år! En ”logik” og ”rimelighed” vi har svært ved at forstå, endsige acceptere.

Vi har derfor bedt Kennith Holmgang skriftligt at redegøre og argumentere for den rimelighed han og TDC P opfatter som bevæggrund for denne fastholden af tidspunkt for lejeforhøjelse set i lyset af et udskudt tidspunkt for renovering.

Kennith Holmgang har indvilliget i at fremkomme med en sådan redegørelse, som umiddelbart vil blive lagt ud på MB intranettet.

Beboernes eventuelle spørgsmål, kommentarer og indsigelser i denne forbindelse må derefter rettes individuelt direkte til TDC P.

Med venlig nabohilsen

BBR Meulenborg Park

Kåre Fjalland

Philip Svane

IngeMerete Borum

Carina Fjalland

Preben Wetche