Fornyelser på Badebroer og i Park

TDC P, Kennith Holmgang har venligt givet godkendelse til, at der opføres til et redskabsskur på Strandgrund Nord. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at det opsættes efter gældende regler og lovforeskrifter

Som forelagt ved Generalforsamlingen 19. april fik BBR ved afstemning mandat til at opsætte et sådant skur.

En af de ovennænte forudsætninger er, at broens/platformens areal udvides til det oprindelige, som er samme som de to naboers. Stolperne står der fra tidligere og er fuldt anvendelige.

VI har foretaget et udbud med fast max. beløb og for dette fået lagt et færdigt dæk på den nordlige side af badebroen og rammen til et lignende dæk på sydlig side.

Herefter vil en gruppe frivilige beboere færdiggøre den sydlige side og montere et færdigkøbt hus på ca. 4m2 ind mod sydlig nabo. Dette påbegyndes i kommende week-end, 06. Oktober.

På Strandgrund Syd er et par frivillige beboere fra BBR gået i gang med at fjerne uønsket vild bevoksning og fortsætte en tæmning af beplantningen med tanke på både udseende og brugsvenlighed af denne grund.

Legehuset i Parken er i dårlig stand og det ønskes fra fleres side fjernet eller istandsat. BBR har undersøgt mulighederne for at få dette gjort, subsidiært at skaffe et nyt. Et nyt af rimelig kvaliet kan købes for ca. DKK 4.000,- og forekommer at være den bedste løsning.
BBR har forespurgt TDC P om et sådant legehus er en del af legepladsen/sandkassen og kan betales af TDC P, men har endnu ikke fået svar. Hvis ikke der inden to uge fremkommer begrundede protester mod denne løsning, vil BBR foranledige et nyt hus indkøbt og opsat. Vi apppelerer i den forbindelse til at især beboere med børn – og børnebørn! – melder sig til at montere det nye legehus, som leveres i pakke med monteringsvejledning.

Desuden har BBR forespurgt TDC P om at ændre forskriften for leje af festsal i kælderen, No. 1. Som reglerne er nu kan man overtage lokalet f.eks. Lørdag kl. 10.00 og skal aflevere det Søndag, kl. 10.00. Med denne tidsramme er det plat umuligt at forberede og aflevere lokalet i ordentlig stand – hvis man tilmed skal holde festen i mellem de to tidspunkter! J – som vel er meningen med lokalet? Derfor foreslår BBR, at lokalet over en week-end kan lejes med udlevering af nøgle Fredag eftermiddag og aflevering Mandag formiddag. På hverdage skal lejemålet omfatte 1 dag på hver side af festdagen, såfremt der ikke står andre i kø. Der er vel ingen der taber eller får problemer med en sådan løsning? I samme forbindelse bør der være mulighed for at få refunderet lejebeløbet, hvis ikke lokalet kan benyttes p.gr.a. opstået sygdom eller anden uforskyldt forhindring.

Med venlige nabohilsener
BBR Meulenborg