Ændring BBR personkredsen

Lisbeth Kolind har meddelt at hun udtræder af Bestyrelsen, da hun ikke mere kan afse tid til det. Vi takker for Lisbeths deltagelse i perioden og ønsker hende vel fremover.

Med venlige nabohilsener
BBR Meulenborg