Det nyligt omdelte materiale vedr. Danske Lejere

I det materiale BBR omdelte for en lille uges tid siden, havde BBR – i forlængelse af det vedlagte mødereferat fra april 2019, glemt at fortælle hvorfor vi i dag har valgt DL / DANSKE LEJERE, frem for LLO / Lejernes Landsorganisation. En fejltagelse Erik Stubtoft nr. 59 var opmærksom på, og bemærkede. Tak til ES for hjælpen.

Efter grundige undersøgelser hen over sommeren 2019, samt mange samtaler med tidligere bestyrelsesmedlemmer år tilbage, blev vi overbevist om, at LLO ikke ville kunne levere de ydelser BBR ønskede fra en Lejer-organisation på Sjælland.

BBR valgte af samme grund DL som samarbejdspartner, bl.a. fordi DL har flere håndfulde jurister og jurastuderende til deres rådighed omkring det juridiske, samt – at man hos DL, i forvejen kender TDC Ejendomschefen Kennith Holmgang fra andre lejebebyggelser på ex. på Fyn. Derfor indleder BBR nu samarbejde med DL, og vi glæder os til at se hvordan DL forvalter opgaverne i Meulenborg Park.

Erik Stubtoft har også gjort BBR opmærksom på, at vi ville kunne drage nytte af / måske få støtte hos TDC’s medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Denne opgave tager vi op med DL så snart vi er kommet i gang.
Endelig anmoder vi – måske efter en indkøringsperiode hen over Påsken, alle beboere om, at væsentlige opgaver / utilfredshed med lejemål og / eller eventuelle spørgsmål vedr. fraflytnings-rapporter, regninger m.m.m. sendes til BBR, som vil viderebefordre opgaverne direkte til DL. På den måde samler vi kræfterne eet sted og undgår, ”at den ene siger det ene og den anden siger noget andet”……

Lejekontrakter; ikke alle, men blot et eksemplar af hvert kontraktnummer. Gennem tiden er der ændret på forhold og formuleringer, således at alle nuværende beboere ikke har samme betingelser og forpligtelser- f.eks. kan nogle ”lovligt” holde hund og tillykke med det! Men andre forhold som f.eks. regler og standard for aflevering af boligen ved fraflytning ikke er ens.
Sådanne forskelle vil vi, til alles bedste, gerne have gennemgået og opdateret. Tak for de kontraktkopier vi har modtaget. Vi vil snarest sende dem videre til DL.

Som sidste orienteringspunkt beklager vi, at ”badehuset” på nordre strandgrund fortsat er hærget. TDC nægter at være med ved renovering/istandsættelse, hvorfor BBR vil bruge et mindre beløb fra fælleskassen, for at få ”badehuset” opbygget og sikret igen.

Dette sker så snart BBR fornemmer foråret…..

Med venlige hilsner
BBR
Kaare Fjalland, Philip Svane

Skriv et svar