Container ordning

Fra ca. 11. november genindføres en containerordning!

Der vil blive opsat én container ved siden af det aflåste skur.
Til al storskrald.
Porten vil blive fjernet så der bliver fri adgang.

Mere nyt når vi har haft møde med TDP.

Venlig hilsen
/BBR