Affaldscontainere

Rotter og skader.

Undgå overfyldte containere.
Det er som regel containere ved gennemfartsvejen der er overfyldte.

Oprindelig er containerne dimensioneret sådan at lejligheder med lige numre forventes at anvende containerne mod gennemfartsvejen og lejligheder med ulige numre containerne mod parkeringspladsen.

Hvis en container ikke kan lukkes, find en anden. Der står en tæt ved.