Afgørelse fra Huslejenævnet, Advokatudsagn, Svar fra TDC P, m.m.

Kære Meulenborgere, Meulenborg d. 19.11.2016

Huslejenævnets har meddelt sin afgørelse. Den er gået beboerne imod.
TDC P har haft juridisk belæg for at foretage den varslede og nu igangsatte huslejeforhøjelse. Link til Boligreguleringsloven. Og tilmed er forhøjelsespotentialet endnu ”kun” udnyttet delvist!

Som besluttet på beboermødet d. 27.10. har vi/BBR herefter engageret den meget huslejekyndige advokat, Camilla Kisling, til at gennemgå den tilgrundliggende jura for at vurdere, om der er ”noget at komme efter” rent juridisk. Det er desværre ikke tilfældet, vurderer hun. Hendes svar er vedlagt i en papirbåren rund-sendelse til beboerne.

Således er der nu kun for hver og en, at forholde sig til den foretagne forhøjelse.
Men det stadigt vigtige spørgsmål er jo, hvor meget og hvor længe skal vi forvente, at disse forhøjelser vil fortsætte?

Vi/BBR har haft en rimeligt fornuftig telefonsamtale med Kennith Holmgang, hvor vi har fremført beboernes forståelige bekymringer og ønske om at få en klar plan om de fremtidige stigninger for at kunne vurdere egen situation.

Svaret og konklusionen på denne samtale er ligeledes rundsendt på papir til alle.
Fortolkningen må overlades til hver enkelt, men supplerende kan vi oplyse,
at vores egen formodning er at en ret betragtelig stigning vil finde sted atter i ´17.
Derefter er der opnået et niveau, som efter TDC P´s opfattelse er på linje med sammenlignelige boliger i området.

Med venlige hilsener
BBR Meulenborg
Philip Svane
Kåre Fjalland