Huslejestigning

Den tidligere Beboerrepræsentation sendte via LLO / KTAS Pension en indsigelse til Huslejenævnet i Helsingør angående den tidligere varslede huslejeforhøjelse, med den begrundelse, at huslejeniveauet for Meulenborg Park er højere end for tilsvarende byggeri i kommunen.

Huslejenævnet har behandlet indsigelsen og åbenbart ikke fundet belæg for dette. Derimod har de afvist
huslejeforhøjelsen med den begrundelse, at der i varslingen ikke specifikt var orienteret om, at beboerrepræsentationen kunne gøre indsigelse og at formalia derfor ikke var overholdt.

Vi har holdt møde med KTAS Pension d. 12.09.2008 angående dette og de har tænkt sig at genfremsende varslet om huslejeforhøjelse med formalia overholdt.

Vi har i Beboerrepræsentationen ikke i sinde at fortsætte sagen i Huslejenævnet. Det er dog muligt for den enkelte lejer at gøre dette hvis ønsket.