Strandgrunde

Kære Meulenborgere!

Så er der lagt et dæk og sat en bænk på strandgrund syd. Der er dog ingen trappe til selve stranden og bunden ud for er temmelig stenet.
Men med badesko går det. Og det er bestemt et dejligt sted at sidde og nyde formiddagssolen – når den er der.
Nyd grunden og lad os andre gøre det også.
Det vil bl. a. sige, at du rydder efter dig og helst efterlader pladsen i bedre stand, end da du kom.
Der er meget ukrudt på skrænten og ved trappen, der kan luges væk, små tiltag, der forskønner området.

På den nordlige strandgrund forsøger vi at få bugt med Pileurten, og der er plantet roser ved hegnet mod Strandvejen.
Der vil blive opsat rækværk på badebroen om ikke så længe.

Velkommen.

Bedste hilsner
Beboerrepræsentationen

Skriv et svar