Meulenborg Fredskovs Venner

Konstituerende generalforsamling
20..05.2010
klokken 19.00
på Borupgårdsskolen i kantinen.

Se dagSordens og vedtægter under “DEBAT” på
Meulenborg Fredsskovs Venner på Facebook.

EN OMMER: vi havde ikke vedtægter klar til
første generalforsamling – men det har vi nu, udfærdiget af advokat.

– FLOT: Ved sidste møde var der 49 som gerne ville
være medlem af den kommende forening.
– MEN: Vi vil være glade for at se repræsentanter for skoler,
fritidsordninger og børneinstitutioner – som bruger skoven –
det er vigtigt når der skal argumenteres overfor politikerne.
– SÅ: hvis du kender nogen så informer dem om mødet.
– TAK

HUSK AT SKRIVE DET I KALENDEREN – NU ! ! !

Skriv et svar