Indkaldelse til Extraordinær Generalforsamling

BBR indkalder herved til en Extraordinær Generalforsamling, da der fra TDC P er bebudet meget store huslejestigninger!

30.05 2016 Kl. 19.00 i festlokalet.

Der skal ved samme lejlighed stemmes om Vedtægter for Meulenborg.