Generalforsamlingen 3. april

Indkomne forslag

1. Have/park dag, oprydning osv.
2. Strand grunde, indretning mm.
3. Etablering af værksted/(hobbyrum).
4. Indretning/bedre udnyttelse af festlokalet.

Mød op og tag stilling til forslagene.

Skriv et svar