Foreningen Meulenborg Fredskovs venner!

Emne: – Stiftende generalforsamling –
 Foreningen Meulenborg Fredsskovs Venner
Torsdag den 8.4.2010, Kl. 19.30 i Borupgårdskolen’s kantine.
Alle er meget velkomne.
Dagsorden:
1. Velkomst og kort indledning ved Inger Østergaard, Bøgebakken
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Fredningen og status på Vejdirektoratets evt. salg af Meulenborg,
     ved Helle Øelund, Nørrevej
4. Forslag til skovens bevarelse for børn, voksne og hunde,
     ved Anne Rohweder, Sdr.Strandvej
5.Snekkersten Borgerforening ”har gjort sådan” ved Jan Horn Petersen
    /Anders Vilsbæk
6. Pause til diskussion og forslag til medlemmer af den kommende
     forenings bestyrelse
7. Forslag og ideer til foreningens formål og arbejdsområder
8. Stiftelse af Foreningen Meulenborg Fredsskovs Venner
9. Valg af bestyrelse. Følgende har tilbudt at opstille:
     Inger Østergaard, Per Jyllnor, Anne Rohweder, Helle Øelund –
     den sidste som repræsentant for Danmarks Naturfrednings¬forening,
     Nordsjælland.
     Forslag til bestyrelsesmedlemmer bedes fremsat ved mødet eller 
     fremsendt senest den 6. april til: anne@rohweder.dk
10. Evt.
BEVAR SKOVEN –
OFFENTLIG ADGANG FOR BØRN, UNGE OG ALLE ANDRE
se under begivenheder på Facebook Meulenborg Fredsskovs Venner.

Skriv et svar