Træfældning, fortsat…

Freja ejendomme beklager træfældning i Meulenborg Park
 
Freja ejendomme har begået en fejl ved at fælde tre træer, der er omfattet af fredningsloven. Det beklager vi dybt. Freja ejendomme er i øjeblikket i gang med at tage kontakt til alle involverede og berørte parter med henblik på at få en åben kommunikation om situationen. Herunder er det højt prioriteret at komme i dialog med kommunen og Dansk Naturfredningsforenings lokalafdeling om, hvordan vi sammen får håndteret følgevirkningerne af fældningen af de fredede træer.

Fældningen skete i forbindelse med en oprydning i en tilgroet have på ejendommen. De tre træer bar præg af uoprettelig skade efter at de, og flere andre træer tidligere på året er blevet forgiftet. Dette hærværk opdagede Freja ejendomme umiddelbart efter vi havde overtaget ejendommen den 1. juli i år. For at undgå at de tre alvorligt skadede træer på et senere tid risikerer at gøre skade på enten forbipasserende eller bygninger, blev det besluttet at fælde dem sammen med oprydningen af haven. Vi burde have rettet henvendelse til kommunen, som er fredningsmyndigheden, med henblik på at opnå tilladelse til fældningen under de særlige omstændigheder. Det gjorde vi ikke, og det er en stor fejl.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til direktør Mads Bjerre på telefon +45 3373 0800.

Skriv et svar