Artikel fra Helsingør Dagblad

Minister skal forklare fældning
af fredede træer

 

Flere af de gamle træer blev fældet i mandags af et skovservicefirma hyret af Freja Ejendomme. (Foto: Torben Sørensen).

Af Tine Zedeler , den 29. november 2009 kl. 21:58

SNEKKERSTEN: Enhedslistens miljøordfører Per Clausen finder
det »stærkt pinligt« og en »skandale«, at statens ejendomsselskab
Freja Ejendomme har givet ordre til at fælde træer i Meulenborg-
skoven uden at rette sig efter den fredning, der gælder for skoven.

– Det, at man som statsligt selskab har forbrudt sig imod den
fredning, der gælder for området er en skandale. Det er også
stærkt pinligt, at selskabet er havnet i en situation, hvor de er
mistænkt for at stå bag hærværk af træerne, siger Per Clausen,
som tidligere har henvendt sig til miljøministeren for at rette
spørgsmål om borgernes adgang til Meulenborgskoven i for-
bindelse med det forestående salg af skoven og de to beboel-
sesejendomme, der hører til området.

Nu vil folketingspolitikeren have finansministeren til at svare
på, hvordan det kan lade sig gøre, at Freja Ejendomme som
statens selskab har kunnet overse og tilsidesætte, den fredning
skoven er omfattet af.

Skriv et svar